Telemark - Buskerud - Vestfold
Ring oss 48111748 (24 timer)

Begynte i 30% stilling som Markedskoordinator, og er i dag Økonomi- og administrasjonsansvarlig i 100% stilling!

Helene Braaten (25 år) kom som 3-års student fra Universitet i Bø til Eiendomsdrift i sluttet av 2017, og har siden da jobbet på tvers i ulike deler av familieselskapene som bl.a. eier Eiendomsdrift.  

Helene har Bachelor fra Universitet i Sør-Øst Norge, innenfor økonomi og ledelse, og har i tillegg fordypning innen ulike fag innenfor Markedsføring og IT.

Det nærmet seg slutten av studiene, og Helene hadde i 11 år jobbet som deltidsansatt på Cubus. Så fant hun veien til Eiendomsdrift gjennom Universitetet i Sørøst-Norge som arrangerte et møte med næringslivet.

Helene startet på «gulvet» i 30% stilling ved siden av studie og Cubus, og har jobbet innenfor mange ulike områder hos oss. Gradvis har hun tatt på seg større og viktigere oppgaver, inntil hun nå ble sjef for område Økonomi og Administrasjon i Eiendomsdrift.

Nå jobber hun 100% hos oss og har et stort ansvarsområde innenfor regnskap, fakturering, lønn, rapportering, HR, prosjektstyring og markedsføring.

«Jeg trives veldig godt i den nye jobben! Det er mange nye utfordringer og jeg får en videreutvikling av utdanningen på alle mulige måter. Det er et veldig variert arbeid siden familien Bakås eier flere og veldig ulike firma som jeg jobber for på kryss og tvers.» Sier Helene

For oss er det til stor inspirasjon finne talenter som Helene i kobling mot USN, som har lyst til å være med å skape og utvikle våre virksomheter, sier Ole Christian Bakås som er dg.leder!