Massiv interesse for Høgvoll!

Den 24. November er Eiendomsdrift invitert til Bø hotell for å presentere Høgvoll i seminaret: Leilighetsbygg og høye bygg i tre, av Tredriveren i Vestfold Telemark og BYGG i TRE. Høgvoll er ett stort bygg med både næringslokaler og 20 leiligheter bygget i Norsk massivtre. Men hvilke betydninger har dette?

Tall fra FN-sambandet viser at Norge i 2018 hadde ett CO2 utslipp på 7.03 tonn per capita. Med regjeringens hovedmål om karbonnøytralitet innen 2030, har dette store virkninger for alle sektorer i samfunnet. Trevirke som byggemateriale kan dermed være ett viktig bidrag til å nå disse målene.

Naturmaterialer slik som trær er en del av naturens egen syklus, det vil si at det både har egen karbonlagring, kan re-sirkuleres, gjenbrukes, samtidig som materialet ikke gir CO2-tilførsel i atmosfæren etter endt bruksperiode. Hvert år igangsettes omkring 3.500 nye leilighetsprosjekter, hvis dette var bygget i treverk som hovedmateriell hadde Co2 utslippene gått betraktelig ned, samtidig som vi sparer miljøet for utslipp som forekommer ved bruk av stål og betong.  

Treverk har også positive egenskaper for enkeltperson da det bidrar til ett godt innemiljø, det utjevner luftfuktigheter og temperaturer, samtidig gir synlige treoverflater følelse av komfort.

Høgvoll er ett godt forbilde med sin kombinasjon av miljøbevissthet og moderne attraktiv bebyggelse. Vi gleder oss til seminaret og befaringen, som blant annet vil skje på Høgvoll sine lokaler. Det vil under seminaret være en rekke fremlegg fra aktører med stor kompetanse innen miljø og bygg, samt fremlegg fra Vestfold Telemarks egen fylkesordfører Terje Riis Johansen som snakker om byggenæringens betydning for kommunens klimamål.  

Vi anbefaler alle store og små-store utbyggere å delta på dette gratis seminaret for å ta del i samfunnets miljøbevisste bygg-utvikling.

Bilder_hgvoll_hst__nov_2021-5jpgHgvoll_10-11-21_inne_mani3jpg

Bilder knipset av Sonja Solvang FossTall og basefakta er hentet fra FN-sambandet, Treindustrien.no og Trefokus.no