Fakturering for leverandører til Eiendomsdrift SA

Takk for at du samarbeider med oss! Eiendomsdrift SA er en Sertifisert Miljøfyrtårn bedrift, hvor et av målene er at vi ikke skal motta faktura pr post. I tillegg er marginene i vår bransje små, og vi trenger å bruke nye digitale muligheter for å håndtere leverandørfakturaer effektivt. Derfor ønsker vi at dere helst fakturerer oss elektronisk . For å unngå feil og forsinkelser har vi utarbeidet en liten veileder for fakturering til oss.

 

Fakturaer stiles til: WWW.EIENDOMSDRIFT.CC SA. Org.nr.: 987196106. Postadresse: Televegen 7, 3802 Bø i Telemark

Faktura må inneholde TYDELIG informasjon om: Navn på bestiller, bestillings/ordrenummer hos Eiendomsdrift

Fakturering:
  • Leverer for arbeid og tjenester skal faktureres senest innen 2 uker etter at det er levert. 
  • Vareleveranser av varer skal ikke faktureres oftere en ukentlig.
  • Vi ønsker samlefaktura pr prosjekt/ordrenummer.
  • Forfall pr 30 dager
Fakturaformat
  • Fakturering skal gjøres etter EHF standarden. Nummer i PEPPOL registeret er 987196106
  • Alternativ kan det godtas PDF faktura til fakturamottak@eiendomsdrift.cc
  • Vi kan dessverre ikke motta faktura via nedlastingslinker
  • Faktura pr post vil medføre ekstra lang behandlingstid
Purringer
  • Må sendes til  fakturamottak@eiendomsdrift.cc
  • Purringer pr post vil medføre ekstra lang behandlingstid