Vestfold og Telemark - Viken
Ring oss 48111748 (24 timer)

ORDENSREGLER

Gjelder for alle leieforhold som administreres av Utleieboliger Seljord DA, Eiendomsdrift SA eller Svenseid Tunet SA 

 1. Leieboer plikter og sørge for ro og orden på eiendommen, samt påse at hans husstand, samt alle som han gir adgang til eiendommen, ikke volder ubehag eller ulempe for noen.

 2. Musikk,radio,dans må ikke brukes, fremføres på en slik måte at det er til sjenanse.

 3. Klesvask må bare henges til tørk på plasser innenfor tildelt areal, og den må henges på en slik måte at den ikke er til sjenanse.

 4. Lagring av brensel må kun finne sted i bod. Det er ikke tillatt å lagre brensel andre plasser på eiendommen.

 5. I vintertiden må bl.a. huset holdes tilstrekkelig oppvarmet således at frysning av vann- og kloakk unngås.

 6. Biler,sykler eller andre kjøretøyer må ikke parkeres utenfor garasje, vei, parkeringsplass uten utleiers skriftlige tillatelse.

 7. Gårdsplassen/eiendommen o.l. må ikke belemres med uvedkommende gjenstander.

 8. Avfall må henlegges i dertil anbrakt beholder, og lokk må alltid holdes ordentlig lukket.

 9. Dyr må ikke holdes uten eierens samtykke.

 10. Hus må ikke skades med skarpe vaskemidler eller ved spikring i veggene. X-kroker el. lign. må brukes ved opphenging av bilder.

 11. Leieboer må selv sørge for fjerne snø fra tildelt areal. Ved fare for takras må leieboer treffe tiltak for å utgå skader på bygninger, biler og personer osv. Leier må også aktivt bidra til at fellesareal på en enkel måte kan brøytes.

 12.  Leieboer må selv sørge for orden av utearealer på tildelt areal, så som klipping av plen o.l,

 13. Husk: Orden, renslighet og vennlig opptreden skaper hygge og tilfredshet.

 14. Forøvrig henvises til husleielovens bestemmelser.