Forvaltning og drift

Vi forvalter og drifter ulike type eiendommer. Vi kan bistå med alt fra teknisk drift, vaktmestertjenester, internkontroll, leietakeroppfølging.

Som kunde hos oss får du tilgang til profesjonelle web baserte løsninger som gjør det enkelt for deg som eier, samt dine leietakere og melde avvik, feil og mangler.

Samt web baserte internkontrollsystemer som gjør at du som eier enkelt oppfyller lover og forskrifter, samt kan drifte bygget på en kostnadseffektiv måte med tanke på drift, forvaltning og vedlikehold.

Kontroll på bygget
Planlegge aktiviteter
Enkel tilgang på dokumentasjon Alt lagres elektronisk, og er lett tilgjengelig i enkle filsystemer i web baserte løsninger