Nytt stort prosjekt, totalrenovering av Bø kommunehus

Arbeidet med totalrenovering av Bø kommunehus er godt i gang. Dette er et svært omfattende prosjekt hvor mer eller mindre alt innvendig rives og skal bygges opp igjen på nytt!

Eiendomsdrift sin entreprise i prosjektet er på rundt 9 mill, i tillegg har Eiendomsdrift koordineringsansvar av sideentreprisene i prosjektet.

Prosjektleder Helge Olav Hellstad og daglig leder Ole Christian Aa Bakås hadde inspeksjon av prosjektet i innspurten på sommeren, og konstaterer at alt er i rute!

IMG_1118 v2jpg
Bygget er fra rundt 1957 og på ca 2600 m2, og oppført i betong og tegl. Mye av arbeidet så langt har gått på riving av treverk og installasjoner, hvor bl.a. en del har inneholdt asbest som krever spesialbehandling. Nå er vi i gang med å tilpasse bygningskroppen for ny oppbygning, bla. moderne ventilasjonsanlegg i alle rom, nye døråpning mv, slik at oppbygningen til topp moderne lokaler kan starte.

Spennende å få jobbe med det som skal bli den nye "stor stuen" i den nye Midt-Telemark kommune.

Prosjektleder Helge Olav Hellstad er godt fornøyd med fremdrift og arbeidet som er gjort så langt!

IMG_1713 v2jpg

Dette er et bra bygg, og med oppgraderingene som gjøres nå, vil kommunen få et standsmessing bygg som vil være funksjonelt og praktisk!