Informasjon ifb med at leieforhold opphører

Denne informasjonen er ment som hjelp og en sjekkliste i forbindelse med tilbakelevering av leieobjektet, slik at prosessen kan være enkel og effektiv. Ofte må en ny leietaker flytte inn umiddelbart etterpå, så det er viktig å unngå forsinkelser på grunn av mangler. Dersom det er feil eller mangler som leietaker er ansvarlig for, er det mest lønnsomt at leietaker retter opp dette selv, forutsatt tilstrekkelig kompetanse. Trenger du hjelp, bør du kontakte utleier for råd og veiledning, samt eventuell avklaring.


  • Leietaker må kontakte utleier noen dager før leieforholdet opphører, slik at en tid for tilbakelevering og felles gjennomgang av leieobjektet kan avtales.
  • Leietaker må ikke si opp strømabonnementet før dette er godkjent av utleier.
  • Hvis rengjøringen er utilstrekkelig når leieforholdet opphører, er leietaker økonomisk ansvarlig overfor utleier. Husk å rengjøre sluk og vannlåser, samt fjerne aske i ovnen.
  • Dersom eiendommen ikke er ryddet tilfredsstillende når leieforholdet opphører, er leietaker økonomisk ansvarlig overfor utleier. Dette inkluderer også gressklipping, fjerning av snø og lignende.
  • Ved feil eller mangler ved leieobjektet som leietaker er usikker på hvem som skal utbedre, bør leiekontrakten sjekkes eller utleier kontaktes i god tid før leieforholdet opphører. Dette for å unngå overraskelser eller forsinkelser ved tilbakelevering. Sjekk lyspærer, batterier til røykvarsler, samt skruer til dørhåndtak osv. Utleier kan kreve betaling for utbedring av feil og mangler som leietaker ifølge leiekontrakten er ansvarlig for.
  • Dersom det er skader i leiligheten som du er usikker på om var til stede ved innflytting eller ikke, bør leiekontrakten undersøkes. Ofte tar utleier også bilder og har skriftlig dokumentasjon av slike skader.
  • Leietaker er ikke ansvarlig for normal slitasje som følge av vanlig bruk.  
  • Husk å finne frem alle nøklene, antallet nøkler leietaker har mottatt står skrevet i leiekontrakten.