maskinentreprenør

MASKINENTREPRENØR


 

Vi har maskiner og utstyr som gjør at vi kan utføre enkelt oppdrag eller være en totalleverandør på flere områder.

  • Opparbeidelse av tomter
  • Vann- kloakk
  • Kabel
  • Planering
  • Graving og masseflytting
  • Drenering
  • Veibygging
  • Geologiske undersøkelser kartlegginger