Miljøsanering

MILJØSANERING


 

Vi har spesialkompetanse innenfor geologi og miljøsanering, og gjennomfører alt fra prosjektering, undersøkelser, kartlegging og opprydding.

Alt arbeide foregår med stor fokus på å velge kostnadseffektive og miljøriktige løsninger for alle faser av prosjektet, og vi har kompetanse til å håndtere farlig avfall.

Vi håndterer også alt av prøvetakning og analyse av stoffer masser og væske.

Vi gjennomfører også sanering og rivning av bygg og konstruksjoner over og under bakke.