Radon

RADON


Vi har spesialkompetanse til å bistå deg med prøvetakning og bygningsmessige vurderinger når det gjelder Radon.

Strålevernet anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået overstiger 100 Bq/m3, for de om maksimumgrensen er 200 Bq/m3.