Skadeservice

SKADESERVICE


Vi er en sentral aktør innen skadebegrensning, skadesanering og gjenoppbygning. 

Vi håndterer de fleste skadetyper alt fra brann, vann, tyveriskader og til annen bygning- og konstruksjonsskade, samt skader med fare for miljøgifter.

Vi har 24 timer service og kan raskt sende personell for å begrense skade og sikre restverdier, samt sikre skadested.

Vår kunnskap og erfaring skaper trygghet for i skadesituasjonen.

  • Vi leder skadeteam for et av Norges ledene forsikringsselskaper, og jobber for de fleste forsikringsselskapene
  • Taksering
  • Rivning og miljøsanering
  • Avfallshåndtering og spesialavfall
  • Totalleverandør ved gjennomoppbygning og reparasjon, elektro, VVS og varer som trengs.  
  • Prosjektering
  • Tegning
  • Byggesøknader
  • Trygghet, vi garanterer profesjonalitet i forhold til reklamasjoner og garantier
  • Arbeid utføres med stor fokus på kvalitet og miljøsikring