Vestfold og Telemark - Viken
Ring oss 48111748 (24 timer)

SKADESERVICE


Vi er en sentral aktør innen skadebegrensning, skadesanering og gjenoppbygning. 

Vi håndterer de fleste skadetyper alt fra brann, vann, tyveriskader og til annen bygning- og konstruksjonsskade, samt skader med fare for miljøgifter.

Vi har 24 timer service og kan raskt sende personell for å begrense skade og sikre restverdier, samt sikre skadested.

Vår kunnskap og erfaring skaper trygghet for i skadesituasjonen.

  • Vi leder skadeteam for et av Norges ledene forsikringsselskaper, og jobber for de fleste forsikringsselskapene
  • Taksering
  • Rivning og miljøsanering
  • Avfallshåndtering og spesialavfall
  • Totalleverandør ved gjennomoppbygning og reparasjon, elektro, VVS og varer som trengs.  
  • Prosjektering
  • Tegning
  • Byggesøknader
  • Trygghet, vi garanterer profesjonalitet i forhold til reklamasjoner og garantier
  • Arbeid utføres med stor fokus på kvalitet og miljøsikring
prev next